dmylogi.com

Hoe om `n samelewing op te los

`N Vennootskap is `n besigheidsvereniging van twee of meer regspersone (byvoorbeeld individue, groepe mense, korporasies) wat wins maak. Wanneer `n vennootskapsooreenkoms beëindig word, word gesê dat die maatskappy ontbind word. Die ontbinding van maatskappye word gewoonlik deur die wet beheer. Vennote kan die vennootskapsooreenkoms om verskeie redes wil ontbind, soos `n begeerte om af te tree of `n gebrek aan belangstelling in die voortgesette sakeverhouding. Ongeag jou redes vir die ontbinding van die samelewing, moet jy streef na a "skoon sny", wat alle betrokkenes gemoedsrus sal bied en verseker dat die sakeverhouding vriendelik sal eindig.

stappe

Deel 1
Hersien die vennootskapsooreenkoms en oorweeg die alternatiewe

Prent titel Get Business Loans Stap 2
1
Vind die vennootskapsooreenkoms. Die ideale manier om `n maatskappy te vorm, is aan die begin van die kommersiële ooreenkoms `n vennootskapsooreenkoms opgestel. Hierdie ooreenkoms spreek die regte en verantwoordelikhede van die vennote uiteen en bevat bepalings oor hoe om onenigheid op te los. Goeie vennootskapsooreenkomste bevat ontbindingstrategieë. Alhoewel die wet nie `n vennootskapsooreenkoms vereis nie, kan `n vennootskap sonder `n ooreenkoms bedryf word, hoogs riskant. As daar `n vennootskapsooreenkoms is, vind dit so gou as moontlik.
 • Prent getiteld Kry Prokureur Stap 8
  2
  Lees die ooreenkoms. As u `n vennootskapsooreenkoms het, hersien dit om u regte en verantwoordelikhede en u opsies te bepaal oor die beste manier om voort te gaan. Soms bied vennootskapsooreenkomste besonderhede oor ontbindingsprosesse. In sommige gevalle kan vennote vereis word om `n amptelike stem te noem vir die ontbinding om in werking te tree. Ken die bepalings van die ooreenkoms met betrekking tot die ontbinding prosedures.
 • Prent getiteld Kies `n rolmodel Stap 2
  3
  Oorweeg alternatiewe vir ontbinding. Nadat u die bepalings van die vennootskapsooreenkoms nagegaan het, oorweeg of die ontbinding regtig nodig is. Onthou dat jy ander opsies as alternatiewe vir ontbinding het.
 • U kan oorweeg om die verhouding van aandele in die samelewing te verander. Dit sou toelaat dat een van die vennote groter finansiële beheer verkry of `n groter kapasiteit het om besluite te neem deur `n meerderheidsbelang. Die minderheidsaandeelhouer kan steeds `n vennoot wees deur die beheer van die ander vennoot te gee. Oorweeg of dit jou mening sal oplos.
 • U kan ook u deelname verkoop of u vennote koop. Dit sal die besigheid toelaat om voort te gaan, terwyl die vennoot toegelaat word om op te hou om aan die maatskappy gekoppel te wees om sy naam daarvan te onttrek. Raadpleeg `n prokureur as u hierdie opsie kies sodat u belange tydens die koop- of verkoopproses beskerm word.
 • Deel 2
  Hersien jou besigheid

  Prent getiteld Sukses in netwerkbemarking Stap 5
  1
  Gaan jou huurooreenkomste en leningsooreenkomste na. Voordat u die wettige beëindiging van die maatskappy begin, hersien u besigheid soos dit op daardie oomblik is. Byvoorbeeld, oorweeg hoe jou huidige kontraktuele verpligtinge deur die ontbinding geraak sal word. Is jy onder `n kontrak vas? Sal hierdie kontraktuele verpligtinge voortgaan ongeag die toestand van die maatskappy? Hersien u kontrakte, leningsooreenkomste en huurooreenkomste om u maatskappy se verpligtinge teenoor derde te bepaal en bepaal die impak wat die ontbinding op hierdie verantwoordelikhede sal hê.
 • Prent getiteld Kies die regte egskeidingprokureur Stap 18
  2
  Bepaal hoeveel jou besigheid werd is. Dit is belangrik omdat elke vennoot normaalweg die bates en laste van die maatskappy op grond van die eienaarskap persentasie aanvaar sodra die maatskappy ontbind word. U kan `n eksterne party vra om u besigheid vir u te evalueer.
 • Prent getiteld Word `n Millionaire Step 1
  3
  Voer alle ooreengekome verpligtinge uit. Bepaal of u en u of u vennote alle ooreengekome verpligtinge uitgevoer het. As u dit doen, sal dit onenigheid tydens die ontbinding verhoed en enige regskwessies wat tydens hierdie proses mag ontstaan, verminder. Nog belangriker, na ondertekening van die ontbinding ooreenkoms, is die oorspronklike vennootskapsooreenkoms ongeldig. Maak dus seker dat die belange van alle partye in ag geneem is voordat die oorspronklike ooreenkoms ongeldig word. Versuim om dit te doen kan lei tot `n party wat `n verlies aangaan omdat hulle regte onder die oorspronklike ooreenkoms nie meer van toepassing is nie.
 • Deel 3
  Ontwerp `n ontbinding ooreenkoms

  Prent getiteld `n suksesvolle entrepreneur Stap 2
  1
  Skryf `n ontbinding ooreenkoms. `N Goed geskrewe ontbinding ooreenkoms kan die maatskappy oplos en vermy toekomstige verskille. `N Oplossingsooreenkoms kan ook jou regsverdediging maksimeer as jy gedagvaar word tydens die ontbinding.
 • Prent titel Genoem `n dokument Stap 1
  2
  Identifiseer die dokument, die datum en die relevante dele. Wanneer u die ontbinding ooreenkoms opstel, identifiseer die dokument as `n "ontbinding ooreenkoms". Identifiseer die vennote en skryf die datum waarop die dokument onderteken sal word.
 • Prent getiteld Skryf `n Toekenningsvoorstel Stap 3
  3
  Skryf die agtergrond. die "agtergrond" dit is die klousules wat die ooreenkoms definieer en belangrike inligting oor die partye bied. Gee die volgende inligting in die agtergrondafdeling:
 • Dit bevat `n kort beskrywing van die doel van die maatskappy.
 • Dit bied die totale hoeveelheid kapitaalbydraes wat elke vennoot aan die samelewing gemaak het. Dit sluit in beide die aanvanklike kapitaalbydrae en die bydraes wat later spesifiek aan die hoofstad van die maatskappy gemaak is (met ander woorde, sluit nie lenings of uitbreidings in die krediet in die "kapitaal bydraes"). Dit verskaf `n afsonderlike inskrywing vir elke vennoot met hierdie inligting.
 • Noem taal in die vennootskapsooreenkoms wat oplossings dek. Maak `n lys van die spesifieke stappe wat die vennootskapsooreenkoms vereis vir die ontbinding. Som hierdie stappe op en skryf dit neer. As die vennootskapsooreenkoms nie inligting bevat oor die ontbinding nie, raadpleeg die plaaslike wette wat die ontbinding van maatskappye bepaal.
 • Prent getiteld Word `n sterkte en kondisionering afrigter Stap 5
  4
  Dit verskaf besonderhede oor die maatskappy as `n regspersoon. Hierdie inligting sluit in die naam van die dorp waarin die maatskappy gestig is, die naam van die maatskappy en die huidige hoofadres van die maatskappy.
 • Prent getiteld Doen navorsing Stap 10
  5
  Verskaf die besonderhede van die ontbinding. Hierdie inligting sluit `n verduideliking in dat elke vennoot bates en laste in verhouding tot hul belang in die maatskappy sal aanneem. As jy wil, kan jy die persentasie belang van elke vennoot in die ontbinding ooreenkoms verander.
 • Prent getiteld Kry `n vinnige stap 8
  6
  Beskryf die rol van die likwidasievennoot. die "likwidateur vennoot" Dit is die vennoot (of vennote, indien daar meer as een is) verantwoordelik vir die administratiewe take van die ontbinding. Beskryf wat hierdie take is en vir watter spesifieke taak elkeen van die likwidasievennote verantwoordelik sal wees (byvoorbeeld, watter vennoot sal verantwoordelik wees vir die beëindiging van die huurkontrakte, watter vennoot sal verantwoordelik wees vir die aanbieding van die ontbinding aan die betrokke staatsentiteit, ens.). ).


 • Prent Titel Gedrag Navorsing Stap 5
  7
  Wys die voog van die boeke aan. Besluit watter vennoot verantwoordelik sal wees vir die maatskappy se rekords na die ontbinding. Hierdie vennoot sal aangewys word as die "voog van die samelewing boeke". Hierdie bepaling is opsioneel en u mag dit nie in die ooreenkoms insluit nie, of dit mag nie relevant wees vir u situasie nie.
 • Prent getiteld Gedragsopdrag Stap 22
  8
  Voorsien bepalings oor vergoeding, vrylating en ontslag en wysigings. U ontbinding ooreenkoms moet ook `n aantal uiteenlopende bepalings bevat wat ontwerp is om regsaanspreeklikheid te vermy. Hierdie bepalings sluit in:
 • `N Bepaling oor vergoeding, wat `n verklaring is dat die vennote ooreengekom het om die bates en skulde van die maatskappy proporsioneel te verdeel. Die doel van hierdie bepaling is om vennote te beskerm as een van hulle nie hul skuld kan betaal nie. In hierdie geval sal hierdie vennoot nodig wees om die ander vennote terug te betaal vir die betalings wat gemaak is om hul skuld te dek.
 • `N Bepaling oor vrylating en ontslag, wat verklaar dat die vennote na die ontbinding nie ander vennote kan aanspraak maak op aangeleenthede wat met die maatskappy verband hou nie. Hierdie afdeling moet egter rekening hou met die moontlikheid om `n regstappe in te stel indien `n dispuut oor die ontbinding ooreenkoms ontstaan.
 • `N Bepaling dat enige verandering in die ooreenkoms skriftelik en onderteken moet word deur die vennote.
 • Prent titel Get Debt Free Step 3
  9
  Dit bevat bepalings oor die huidige wet, implisiete afstanddoening en handtekeninge. Die ontbinding ooreenkoms moet ook bepalings bevat oor watter wet die interpretasie van die dokument beheer, `n bepaling wat die implisiete afstanddoening en die reëls op handtekeninge uitsluit.
 • `N Bepaling van die huidige wet: dit stel die partye in staat om te kies watter wette die interpretasie van die ontbinding ooreenkoms sal bepaal. Hou in gedagte dat hierdie bepaling nie beteken dat `n regstappe slegs in die staat of plek waar die ooreenkoms geteken kan word, begin word nie. Dit beteken net dat die gekose wette die interpretasie van die dokument sal beheer.
 • `N Bepaling wat implisiete afstanddoening uitsluit: dit beteken dat alhoewel een van die vennote `n ander vennoot toelaat om hul verpligtinge ingevolge die ontbinding ooreenkoms te ignoreer, verlaat die voormalige vennoot nie hul regte ingevolge die ontbinding ooreenkoms nie.
 • `N Bepaling op handtekeninge: Hierdie bepaling bepaal dat selfs al die vennote die ooreenkoms op verskillende plekke teken of elektroniese handtekeninge gebruik, sal alle afsonderlike dokumente as deel van die ontbinding ooreenkoms beskou word. Deur elektroniese handtekeninge toe te laat, sal hierdie proses meer doeltreffend wees.
 • Beeld getiteld Kondig jou uittrede stap 8
  10
  Dit gee `n bepaling oor die verdeelbaarheid, die titels van die afdelings en die integriteit van die ooreenkoms. Die ontbinding dokument moet ook `n bepaling bevat oor wat gebeur as `n gedeelte van die dokument in die toekoms ongeldig word, `n bepaling oor die rol van die titels van die afdelings en `n bepaling oor die integriteit van die ooreenkoms.
 • `N Bepaling oor deelbaarheid: dit beteken dat, selfs al word `n deel van die ooreenkoms in die toekoms ongeldig, die hele ooreenkoms nie ongeldig nie. Slegs die gedeelte wat ongeldig is (byvoorbeeld as gevolg van `n verandering in die wet) sal ongeldig verklaar word. Die res van die ooreenkoms sal afdwingbaar bly.
 • `N Bepaling dat die titels aan die begin van die afdelings van die ooreenkoms slegs bedoel is om die dokument te organiseer en nie werkende dele van die ontbinding ooreenkoms nie.
 • `N Bepaling waarin die vennote saamstem dat die ontbinding ooreenkoms wat hulle onderteken die hele ooreenkoms is. Alhoewel so `n bepaling nie kan verhoed dat `n maat van die argumenteer dat daar ander verpligtinge in ander dokumente is nie, kan dit `n mate van beskerming teen sodanige eise bied.
 • Beeld getiteld Koop `n Aandele sonder `n Aandelemakelaar Stap 7
  11
  Onderteken die ooreenkoms. Onderteken die ontbinding ooreenkoms in die teenwoordigheid van `n openbare notaris en getuies. Die verifikasie van die ooreenkoms deur middel van `n notariële akte en ondertekening daarvan in die teenwoordigheid van getuies sal die uitdagings rakende die geldigheid van `n handtekening verminder.
 • Deel 4
  Dien die ontbinding stelling in

  Prent getiteld Doen `n kriminele agtergrond Kyk stap 12
  1
  Vind `n ontbindingverklaringsvorm in die betrokke plaaslike entiteit. Die ontbinding van `n maatskappy vereis `n verklaring van ontbinding (soms bekend as `n kansellasie sertifikaat). Die ontbinding van `n maatskappy word beheer deur die plaaslike reg en jy sal die amptelike webwerf van die staatsekretaris of die ekwivalente entiteit moet besoek in die plek waar jy woon om `n verklaring van ontbindingvorm te laai. Byvoorbeeld, in die VSA, is dit hoe jy die relevante vorms kan kry:
  • `N verklaring van ontbinding vorm van die webwerf van die California Sekretaris van die staat is beskikbaar hier.
  • `N verklaring van ontbinding vorm op die Colorado Sekretaris van die staat webwerf is beskikbaar hier.
  • `N Sertifikaat van kansellasievorm vir die ontbinding van maatskappye in New York is beskikbaar hier.
  • As jy nie in enige van hierdie lande woon nie, besoek die amptelike webwerf van die staatssekretaris waar jy vir meer inligting woon.
 • Prent getiteld Ontwikkel `n verhouding met `n kliënt Stap 3
  2
  Vul die vorm in Sodra u die toepaslike vorm op die plek waar u woon om die maatskappy te ontbind, vul dit uit. Die vorm het gewoonlik een of twee bladsye en vra vir die volgende inligting:
 • Die naam van die maatskappy soos voorgelê aan die staatsekretaris of ekwivalente owerheid.
 • Die lêernaam wat aan die maatskappy uitgereik is deur die sekretaris van die staat of ekwivalente owerheid.
 • `N Verklaring dat die maatskappy sy besigheid sal afsluit en wettiglik ontbind word (moenie hierdie stelling wysig nie en wees bewus daarvan dat die ondertekening van die vorm beteken dat jy daarmee saamstem).
 • Enige bykomende relevante inligting wat u wil verskaf (insluitende die moontlikheid om addisionele bladsye aan te bring as dit nodig is).
 • Die naam en posadres van die persoon of maatskappy aan wie hierdie verklaring na afloop van die proses teruggestuur sal word.
 • Beeld getiteld Koop `n Aandele sonder `n Aandelemakelaar Stap 11
  3
  Dien die verklaring van ontbinding in. Die likwidasie vennoot wat verantwoordelik is vir die indiening van die ontbinding moet dit doen soos aangedui in die ontbinding ooreenkoms. Die ooreenkoms moet aangebied word in die kantoor van die staatsekretaris of die ekwivalente entiteit in die plek waar die maatskappy geregistreer is. Afhangende van die ligging, kan u die vorm per pos stuur of u kan dit persoonlik aan die betrokke kantoor voorlê.
 • Deel 5
  Sorg vir ander belangrike sake

  Prent getiteld Sluit `n bankrekening Stap 17
  1
  Sluit permitte, lisensies en registrasies af. Sluit die regte, lisensies en registrasies van fiktiewe besigheidsname van u maatskappy af. Permitte en lisensies moet gekanselleer word by die agentskap wat hulle uitgereik het. Wanneer u `n fiktiewe besigheidsnaam verlaat, kan u ook die landdros of ekwivalente owerheid in kennis stel en die beëindiging in die plaaslike koerant adverteer.
 • Prent getiteld Sê totsiens aan medewerkers Stap 8
  2
  Stel belanghebbendes in kennis. Dit is belangrik om al die verskaffers en kliënte van die maatskappy in kennis te stel van die ontbinding omdat hulle belangstelling het om dit te ken. Moenie aanvaar dat die publikasie van die inligting in `n koerant voldoende is nie. Die likwidasie vennoot wat verantwoordelik is vir die bekendmaking van die ontbinding moet `n skriftelike kennisgewing aan die partye stuur.
 • Beeld getiteld File Bankruptcy in die Verenigde State Stap 10
  3
  Sorg vir fiskale sake. As u werknemers het, maak seker dat al u loonbelastingdeposito`s gemaak is en dat alle belastingpapier op datum is. Stel die plaaslike, staats- en federale belastingowerhede in kennis van die ontbinding. Soms het belastingopgawes die opsie om `n blokkie te merk wat aandui dat jy die maatskappy ontbind het en jy sal nie in die toekoms `n opgawe oplewer nie.
 • Beeld getiteld Open `n restaurant Stap 19
  4
  Kry hulp van `n rekenmeester. Die ontbinding van `n maatskappy kan ernstige belastinggevolge hê, so soek hulp van `n gesertifiseerde openbare rekenmeester (CPA) oor die belastinggevolge van die ontbinding.
 • wenke

  • Gee alle vennote genoeg tyd om die ontbinding ooreenkoms te hersien en onderteken. Gee hulle tyd om regsadvies te soek. Dit sal die risiko verminder dat `n maat dan eis dat hulle nie die ooreenkoms verstaan ​​het nie.
  • Hersien die finale ooreenkoms noukeurig om te verseker dat alle belangrike punte ingesluit is. Dit is beter om te veel as nie genoeg in te sluit nie. Moenie aanvaar dat `n belangrike punt geïmpliseer word as dit nie eksplisiet in die ooreenkoms geskryf is nie.
  • Gee elke lid ten minste een oorspronklike en `n getekende afskrif van die ontbinding ooreenkoms.
  • As jou spesifieke situasie ingewikkeld is, kan jy regsadvies raadpleeg wat pas by jou behoeftes. Moenie aanvaar dat die inligting in hierdie artikel voldoende advies bied vir alle gevalle van ontbinding van `n maatskappy nie.
  Deel op sosiale netwerke:

  Verwante
  Hoe om `n stigting in Colombia oop te maakHoe om `n stigting in Colombia oop te maak
  Hoe om `n beperkte maatskappy in Colombia te skepHoe om `n beperkte maatskappy in Colombia te skep
  Hoe om `n maatskappy in Mexiko te kiesHoe om `n maatskappy in Mexiko te kies
  Hoe om `n kontrak te maak om dienste in Colombia te lewerHoe om `n kontrak te maak om dienste in Colombia te lewer
  Hoe om `n maatskappy in Peru te beginHoe om `n maatskappy in Peru te begin
  Hoe om `n kommersiële lening makelaar te wordHoe om `n kommersiële lening makelaar te word
  Hoe om getalle te ontbindHoe om getalle te ontbind
  Hoe om `n vektor in sy komponente te ontbindHoe om `n vektor in sy komponente te ontbind
  Hoe om `n werkkontrak te skryfHoe om `n werkkontrak te skryf
  Hoe om `n kredietkaart te kry sonder kredietHoe om `n kredietkaart te kry sonder krediet
  » » Hoe om `n samelewing op te los
  © 2022 dmylogi.com