dmylogi.com

Hoe om kollokialisme te vermy wanneer jy in Engels skryf

Alhoewel dit aanvaarbaar mag wees in `n e-pos of in klaskamers, kan colloquialisms die kwaliteit van `n formele teks verminder. Die dinge wat jy skryf, het die kwaliteit om jou intelligensie te laat lyk, maar jy kan ook deur jou skryfwerk wys dat jy onkundig is. Die aanbieding van `n skryfstuk kan verbeter word indien u die volgende tegnieke beoefen:

stappe

Metode 1
Die verskil tussen `n formele en informele skryfwerk

Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 1
1
U moet die verskil tussen formele en informele skryfwerk verstaan. Informele skryfkuns in Engels kan die woorde gebruik "uitvindsel," "vuur," "kind," "hoe kom dit," en "kwotasie" as selfstandige naamwoorde `N Persoon wat formeel skryf, sal verkies om te gebruik "toestel," "ontslaan," "kind," "Hoekom," en "kwotasie." Beheer en vermy die gebruik van hakies, uitroeptekens en koppeltekens in formele skryfwerk. Vermy die tipiese een (&) en skryf die woord "en". Gradeer jou skryfwerk soos jy skryf, so jy sal soveel foute vermy. Informele skryfwerk gebruik kollokwialisme wat ons gereeld in ons gesproke taal gebruik, terwyl formele skryfwerk `n veel meer gepoleerde en verfynde grammatikale taal is. `N Informele styl kan die ontvanger meer gemaklik laat voel wanneer die kommunikasie mondeling is, maar op skrif word dieselfde effek nie voorkom nie. Aan die ander kant maak die formele skryfstyl altyd `n goeie indruk.

Metode 2
Wat jy moet vermy in formele skryfwerk

Prent getiteld Vermy Kollokiale (Informele) Skryf Stap 2
1
Gebruik `n korrekte telling. Byvoorbeeld, twee punte word in die Amerikaanse Engels geplaas aan die einde van die aanbieding van `n "Liewe Johannes:" brief, maar `n komma word in Britse Engels gebruik. Vermy die tipiese een (&) en skryf die woord "en". Gradeer jou skryfwerk soos jy skryf, so jy sal soveel foute vermy.
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 3
  2
  Vermy die gebruik van algemene woorde en samelewingsuitdrukkings, soos "cool" (in plaas van "aanbidding"), "man" (in plaas van "vriend") of "ja" in plaas van "ja". Vermy die gebruik van straatslang in jou tekste as "broer". Wis uitdrukkings soos "You Know" of "You might think" uit jou gedagtes. Jy het nie die vermoë om die gedagtes van ander mense en minder te ken as jy in `n tydskrif of koerant in Engels skryf nie. Nog `n leë frase om te vermy, is "Dink daaroor". Weerspieël, jou lesers dink reeds wanneer hulle die koerant lees en hulle het hul standpunt. Laastens is die bywoord "mooi", dit wil sê "relatief", "regverdig" of "verwyder" onaanvaarbaar in alle formele skryfwerk in Engels en is dikwels onnodig.
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 4
  3
  Moenie kontraksies gebruik nie. In die geskrewe taal word geen kontraksies van enige aard gebruik nie, ook nie in Spaans of in Engels nie. Vermy gebruik kan nie in plaas van kan nie.
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 5
  4
  Vermy die eerste en tweede persoon. In `n formele skrif is die voornaamwoorde "I" en "U" geneig om subjektiwiteit te genereer. Frases soos "Ek glo dit" kan vermy word, veral wanneer dit reeds verstaan ​​word wie die verteller is. Die gebruik van die voornaamwoord "I" word byna altyd aanvaar in persoonlike skryfwerk, en die voornaamwoord "Jy" word amper altyd aanvaar in briewe of instruksies. In formele skryfwerk word die "I" gewoonlik vervang deur "Ons". Ook vermy informele skryfwerk dikwels die voornaamwoord "Jy" wanneer dit aan mense in die algemeen geskryf word.
 • Jy moet agt uur slaap elke aand. (Informele)
 • `N Mens moet agt uur slaap elke aand. (Formele)
 • Die meeste mense moet elke nag minstens agt uur slaap. (formele gebruik wat uitsonderings bepaal).
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 6
  5
  Moenie `n sin begin met `n kopulatiewe voegwoord nie. In Engelse geskrewe taal gebruik nie voegwoorde soos "en, " "maar," "So," of "of" om `n sin te begin. Die voegwoorde het die doel om woorde, frases of klousules te verenig. As ons hulle aanvanklik aan die begin stel, is hulle missie onduidelik. Hulle het nie `n spesifieke sending nie. Dink aan ander alternatiewe om daardie sin te begin. U kan transaksionele bywoorde soos "addisioneel" (of "verder"), "nonetheless" (of "egter"), "dus" (of "dus") en "alternatief" (of "in plaas" of "andersins") gebruik. "Alhoewel" kan aan die einde van `n sin gebruik word: "Hierdie produk is baie goedkoper. Dit sal maar net die helfte so lank duur. "Jy kan `n frase begin met" ook ". Dit is baie nuttig in af en toe skryf, maar dit moet in formele Engels vermy word, tensy die woord "ook" is die wysiging van `n werkwoord (gewoonlik in imperatiewe modus of in `n omgekeerde frase struktuur): "Lees ook Hoofstukke Twee en Drie-" "Ook ingesluit is `n gratis kaartjie." `N Paragraaf wat baie sinne met voegwoorde het, kan ook gladde oorgange hê.
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 7
  6
  Vermy die gebruik van `n uiters formele taal wat die meeste lesers nie verstaan ​​nie. Jy kan klieke gebruik, wat jou skryfwerk onoorspronklik sal maak, maar dit kan pret wees in `n nie-formele skryfwerk, veral as jy van plan is om `n spel op woorde te maak. Dit is `n paar van die clichés om te voorkom in formele skryfwerk:
 • Hercules was so sterk soos `n os.
 • Ek moet gee `n arm en `n been om `n parkeerplek te vind gedurende die vakansieseisoen.
 • Dit was so mooi soos `n prentjie.
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 8


  7
  Vermy die opstel van riglyne. Moenie `n brief begin deur die ontvanger te vertel wat jy op die brief gaan plaas nie of nie `n opstel te begin deur die leser te vertel wat in die dokument ondersoek gaan word nie.
 • "Ek skryf aan jou om jou te vra. . . ."
 • "Hierdie vraestel gaan praat oor hoe. . . ."
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 9
  8
  Vermy die gebruik van dubbelsinnige woorde. Vae woorde is minder formeel en oop vir breë interpretasies, en hulle gee nie idees uit nie, soos presiese woorde sou. "`N Paar" of "genoeg "kan vervang word deur meer konkrete uitdrukkings.
 • Metode 3
  Wat is aanvaarbaar in `n formele skrif

  Moenie huiwer om `n oneindige te verdeel wanneer dit geregverdig is nie. Gesplete infinitiewe is algemeen in die regskrywing in Engels. Trouens, die infinitiewe party is een van die mees formele vorms van die Skrif. Gesplete infinitiewe kan selfs in formele skryfwerk gebruik word, wat die aktiewe stem, saam met gerunds vermy, en bydra tot `n aktiewe skryfstyl wat aksie toon, hoewel dit nie regtig in `n aktiewe stem is nie. Die stem is `n kenmerk van die klousules, en die infinitiewe en gerunds vorm frases. Die frases in verdeelde infinitiewe is grammatikaal korrek. Die infinitiewe party is gebaseer op Latynsreëls, alhoewel hulle iets meer "Amerikaans" skryf. Die Romeine het bywoorde langsaan geplaas, en bywoorde was voorheen deur die werkwoord voorafgegaan. In die Latyn sou Captain Kirk gesê het "Audacter Ire" (vertaal in Engels as "vrymoedig om te gaan" of "om vrymoedig te gaan"). Dit kan gesien word in die Latynse texos en Star Trek as `n "Audacter Ire" fanfiction of a "En geregtigheid vir almal" Soos die Oxford woordeboek sê "vrymoedig om te gaan" is meer formeel as om "vrymoedig te gaan" - wat meer geneig is as gevolg van die volgorde van die woorde in Latyn. Die effektiwiteit van die infinitiewe wedstryd ontstaan ​​uit die feit dat "To" en die werkwoord as `n enkele eenheid is. Na alles "om te gaan" is uit Latyn vertaal as die woord "ire". Om te beklemtoon, plaas `n kunstenaar `n groot beeld tussen twee kleintjies, in dieselfde sin, in Engels `n bywoord word nadruklik wanneer dit tussen "na" en die werkwoord geplaas word.

  Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 11
  1
  Moenie bang wees om die hulpwerkwoord (hulp) van die hoofwerkwoord te skei nie.
 • Prent getiteld Vermy Kollokiaal (Informeel) Skryf Stap 12
  2
  Verstaan ​​hoe om `n sin met a te voltooi voorsetsel (selfs in die mees formeel Engels).
 • Prent getiteld Vermy Kollokiale (Informele) Skryf Stap 13
  3
  Sluit altyd die relatiewe voornaam in. In formele Engels moet jy seker wees "wie" of "wat" selfs wanneer hulle nie uitsluitlik nodig is om die betekenis te verstaan ​​nie. Die relatiewe voornaamwoord kan weggelaat word wanneer `n deelnemer gebruik word, aangesien daardie relatiewe klousule verlore gaan. U kan ook die gebruik van `dit` as `n relatiewe voornaam voorkom en vervang met `wat`, `wie` of `wie`.
 • Dit is die papier wat ek geskryf het. (Informele)
 • Dit is die papier wat ek geskryf het. (Formele)
 • Dit was die koerant wat deur my geskryf is. (formele) (Hierdie weergawe gebruik die verlede deelwoord en bevat nie `n relatiewe klousule nie.) Dit is die mees formele weergawe, aangesien dit geen aktiewe werkwoord bevat nie.)
 • Die beer wat gedans was, was grasieus. (Formele)
 • Die beerdans was grasieus. (Meer formele) ( "Dans" is nie aktief nie, nie eens `n werkwoord en tree op as `n byvoeglike dit meer duidelik wanneer die frase word geskryf as: ". Die beer dans was grasieuse")
 • Prent getiteld Vermy Kollokiale (Informele) Skryf Stap 14
  4
  Ontwikkel kort en slordige frases in langer sinne. Formele skryfwerk gebruik gewoonlik langer sinne: saamgestelde, komplekse en komplekse saamgestelde sinne. Twee of meer eenvoudige sinne kan in een van die genoemde strukture ontwikkel word. Lang sinne voeg `n verskeidenheid aan die skryfwerk by en kan veral effektief wees as dit gekombineer word met kort sinne, maar die kontras trek gewoonlik aandag aan lesers se aandag. Soos die laaste sin wys, kan jy ook `n semikolon gebruik om twee eenvoudige sinne aan te sluit, solank hulle nou verwant is aan mekaar.
 • Die mees alledaagse woorde en uitdrukkings

  • Enige iemand, enigiemand - "enigiemand" en sy variante is meer formeel as die gebruik van "enigiemand" en sy variante.
  • Ek het niemand gesien nie.
  • Ek het niemand gesien nie.
  • ace - `As` word dikwels in formele skryfwerk gebruik as `n plaasvervanger vir `omdat` `n komma voor "as" kan plaasvind om dubbelsinnigheid te voorkom, aangesien dit ook as "wanneer" of "waar" verstaan ​​kan word.
  • Groot, groot, groot - Hierdie drie woorde is aanvaarbaar in formele Engels, maar "groot" dit is meer formeel as "groot," en "groot" dit is meer formeel as "groot."
  • mede - Vermy die gebruik in jou geskrifte van "mede" wanneer jy wil uitdruk "`n persoon." Om iemand te sê is jou maat is meer formeel as om te sê dat hy jou vriend is, "mede" Dit bly `n alledaagse uitdrukking.
  • Vir seker - Vermy om te sit "vir seker" en sit "met sekerheid" in `n formele skrif, soos in "Ek weet met sekerheid." Jy kan iets skryf soos: "Ek is positief" of "Ek is seker."
  • kry - Vermy skryf in al sy vorms hierdie uitdrukking in `n formele skrif.
  • Ek het `n A in die kursus gehad.
  • Ek het `n A in die kursus ontvang.
  • Sy het nie die grap gekry nie.
  • Sy het nie die grap verstaan ​​nie.
  • Die masjien word nooit gebruik nie.
  • Die masjien word nooit gebruik nie.
  • het jy - "het jy" Dit is `n samelewing. Vervang dit met "het," soos in "Het u [nr "het"] `n ekstra pen?"
  • Invoer, teenwoordig - "teenwoordig" dit is meer formeel as "bekendgestel." Dit is meer respek vir die persoon aan wie dit aangebied gaan word.
  • Die koningin is bekendgestel. . . .
  • Die koningin is aangebied. . . .
  • Soort van, soort van - "Soort van" en "soort van" onaanvaarbaar in `n formele Engelse skrif wanneer dit gebruik word om uit te druk "ietwat" en "Eerder." Wanneer dit gebruik word om iets te kategoriseer, "soort van" en "soort van" Hulle is aanvaarbaar, maar "tipe van" Dit is meer formeel: "Die parkiet is `n soort voël." Hou in gedagte dat dit informeel is om `n artikel na te sluit "van": "Die parakeet is `n soort `n voël."
  • laat - Wanneer dit gebruik word om te vervang "toelaat" of "permit," "laat" Dit is `n samelewing.
  • Mevrou, mevrou - Soveel "Mevrou" as "Mevrou" Hulle is baie beleefde maniere om iemand aan te spreek. . . maar "Mevrou" Dit word nie in formele Engels aanvaar nie. Trouens, "Mevrou" is baie meer informeel as ander kontraksies soos "Ek is" en "Ek sal," soos dit in die woordeboeke weerspieël word.
  • Die meeste - In formele Engels, gebruik nie "MEESTE" deur "amper." Jy moet skryf, "Amper almal hou van pizza," geen "Die meeste mense hou van pizza."
  • Aan die ander kant - "Aan die ander kant" Dit is `n baie algemene frase, maar dit kan beskou word as `n cliché en moet dus vermy word in `n uiters formeel Engels. Gebruik eerder "Aan die ander kant" of "in teenstelling daarmee." "Aan die ander kant" is veral nuttig in daaglikse skryfwerk en kan die versoeking uitskakel om met `n eenvoudige te begin "maar."
  • Ek so - Vermy gebruik "SW" as `n sinoniem van "baie" in `n uiters formele skrif. In `n formele skrif moet jy ook vermy "SW" en begin met die sinne "omdat." vergelyk: "Die lied mag my pla, so ek sal my ore bedek" en "Omdat die lied my mag pla, sal ek my ore bedek." Soms het jy `n kombinasie nodig "wat" na "so," soos in "Ek het dit so geskryf, sodat jy jou grammatika en styl kon verbeter."
  • So, soly - Gewoonlik eindig die woorde in "-ly" Hulle is meer formeel. Byvoorbeeld, "eerstens" dit is meer formeel as "eerste." In die besonder, in formele Engels word uitdrukkings soos "eerstens", "tweedens" ens. Dikwels gebruik om argumente een vir een te gebruik. Dit is nie die geval nie "DUS,"- hoewel dit in formele skryfwerk gebruik word "DUS," geen "thusly."
  • Vriendelike groete - Ironies genoeg, ondertekening van `n brief "Vriendelike groete" is formeel, maar verwys na jouself as "joune werklik" Dit is nie formeel nie. Tog, "Die uwe" Dit is `n meer formele handtekening as "Vriendelike groete", aangesien dit die tweede persoon vermy. "Vriendelike groete" Dit kan in `n informele Engels gebruik word, want die gepaste voornaamwoorde klink sleg. Jy kan sê, "Dit is joune werklik!" in plaas van "Dis ek!" omdat "joune werklik" kan gebruik word om "Ek" en "my."

  voorbeelde

  Voorbeeld van `n informele brief:

  John, ek soek `n werk en ek het deur die wingerd gehoor dat jy `n werkhorse vir jou winkel nodig het. Wel, ek is die man van die uur, want ek het baie te bied. Ek is redelik hardwerkend, en ek is regtig goed om betyds te wees. Ek is gewoond om self te werk. In elk geval, vertel my of jy wil saamkom vir `n onderhoud, oke?

  -Informele Joe


  `N Professionele en formele brief: Geagte John: Ek verstaan ​​dat u `n sterk werker soek om u by u winkel te help. Ek waardeer oorweging omdat ek ywerig, stiptelik is en gewoond is aan die werk met minimale toesig.

  Kontak my asseblief as u belangstel om `n onderhoud te reël. Ek dank u vir u tyd.

  respek,

  Professionele Joe

  waarskuwings

  • Soek woorde in die tesourus, wat die formele toon van jou skryfwerk aansienlik verhoog ... maar wees seker om die korrekte en korrekte woorde te gebruik. Sommige woorde het konnotasies wat `n tesourus nie kan verduidelik nie.
  • Soos voorheen genoem, moet u die formele toon aan u gehoor kan aanpas. Formele skryfwerk kan in sommige situasies nodig wees, maar mag in ander ondoeltreffend wees. Die formele skryfwerk vermy die aktiewe stem kan jou gehoor verdra as jy nie op mense se optrede fokus nie. Maak seker dat jou skryfwerk regtig geskik is vir jou gehoor, en probeer om iets te skryf wat lesers interesseer.
  Deel op sosiale netwerke:

  Verwante
  Hoe om HTTP `Verboden fout 403 `in Internet Explorer op te losHoe om HTTP `Verboden fout 403 `in Internet Explorer op te los
  Hoe om op `n Mac te drukHoe om op `n Mac te druk
  Hoe om die skerm aan te hou in Windows 8Hoe om die skerm aan te hou in Windows 8
  Hoe om aksent in Spaans te skryfHoe om aksent in Spaans te skryf
  Hoe om jаvascript in Internet Explorer aan te skakelHoe om jаvascript in Internet Explorer aan te skakel
  Hoe om die stem op Kindle te aktiveerHoe om die stem op Kindle te aktiveer
  Hoe om van 10 tot 20 in Engels te telHoe om van 10 tot 20 in Engels te tel
  Hoe om te skryf en sê ek, jy, hom, in JapanneesHoe om te skryf en sê ek, jy, hom, in Japannees
  Hoe om korrek Engels te praatHoe om korrek Engels te praat
  Hoe om Sweeds van nuuts af te leerHoe om Sweeds van nuuts af te leer
  » » Hoe om kollokialisme te vermy wanneer jy in Engels skryf
  © 2022 dmylogi.com