dmylogi.com

Hoe om `n resensie te skryf op TripAdvisor

TripAdvisor

conținut

Dit is `n spesiale webwerf vir reisigers en dit toon menings oor duisende bestemmings, aantreklikhede, hotelle, restaurante, museums en meer van regoor die wêreld. As jy iewers besoek het en jou gedagtes, ervarings en aanbevelings met ander toeriste wil deel, waarom nie `n mening skryf nie? Hierdie artikel sal jou wys hoe.

stappe

Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 1
1
Besoek die TripAdvisor bladsy. Sodra jy op die bladsy, kliek op "Skryf `n resensie" DEVOLUCIONES - Jy kan net `n resensie te skryf as jy `n rekening te skep of teken in met Facebook, maar jy is nie aangemeld is totdat jy opinie het geskryf en het die druk knoppie om dit te stuur.
 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 2
  2
  Kies die plek wat jy wil kommentaar lewer. Dit kan `n hotel, `n vakansie, `n aantrekkingskrag of `n restaurant wees. Om dit te doen, klik op die opsie om dit te kies en soek na die spesifieke plek deur sleutelwoorde in die soekkassie in te voer. Sodra u `n keuse gemaak het, klik op `Skryf `n mening`.
 • As jy nie die plek kry wat jy soek nie, miskien is dit omdat jy dit verkeerd geskryf het, jy het die verkeerde stad gekies, of eenvoudig dat TripAdvisor nie die plek op jou lys het nie. As laasgenoemde die probleem is, voel gerus vir TripAdvisor in `n kommentaar en hulle sal vir u `n e-pos stuur wanneer hulle u mening aanvaar.
 • Jy moet `n rekening hê om dit te kan doen.
 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 3
  3
  Gee `n telling aan die plek wat jy gereis of besoek het. Dink jy dit was `n goeie, slegte of normale ervaring? Byvoorbeeld, miskien het jy by die Hyatt Hotel in Santa Barbara gebly. Die kamer wat hulle vir jou gegee het, was goed, maar die diens was nie vreeslik nie, maar dit was nie goed nie. U moet ook in gedagte hou dat die skaal van tellings op TripAdvisor soos volg is:
 • 1 ster: Verskriklik
 • 2 sterre: Swak
 • 3 sterre: gemiddeld
 • 4 sterre: baie goed
 • 5 sterre: Uitstekend
 • U kan `n telling gee aan die plek waar u kommentaar lewer deur op die sirkels hieronder "Algehele telling van hierdie onderneming" te klik.

 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 4
  4
  Gee jou mening `n titel. Die titel moet bondig wees en beskryf jou reis. U kan ook inligting byvoeg oor wat u gedink het van die plek wat u gereis of besoek het en die spesifieke goed of slegte dinge. Byvoorbeeld, in plaas van die titel "Verskriklike reis!" Te skryf, skryf iets soos "Die reis was verskriklik - Swak diens en swak gehalte". Ander reisigers wat jou mening lees, sal dit beter verstaan ​​as jy `n spesifieke en bondige titel skryf in plaas daarvan om iets soos "Verskriklike reis!" Of "Baie, baie goed" te skryf.
 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 5
  5


  Skryf die opinie. Begin deur inligting oor die mense wat jou vergesel het en waarom jy gereis het, in te sluit. Dan bevat dit inligting oor die reis self en die kwaliteit van dinge soos die waarde van geld en wat jy gedink het aan die diens wat hulle aan jou verskaf het. Jy kan ook agtergrondinligting insluit, soos jou mening oor die kamers as jy oor `n hotel skryf, jou mening oor die speletjies of dinge wat jy moes sien of doen as jy oor `n aantrekkingskrag skryf en wat jy gevra het as jy oor `n restaurant skryf. Jy kan ook inligting bevat oor wat jy gedoen het in die plek wat jy besoek het, aangesien dit iets wat reisigers graag wil weet.
 • Probeer om nie "baie" agtergrondinligting te skryf nie. Reisigers sal ook wil weet oor die reis self.

 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 6
  6
  Skryf saam met wie jy gereis het en hoekom jy dit gedoen het. Miskien het jy gereis saam met jou gesin, vir besigheid of net om tyd vir jou te hê. U kan lesers vertel oor die rede vir u reis deur `n opsie te kies in die "Watter tipe reis was dit?" Afdeling. Die opsies is: Besigheid, As `n paartjie, As `n gesin, Vriende en solo.
 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 7
  7
  Onthou wanneer jy gereis het. `N belangrike deel van die inligting wat reisigers sal wil weet, is die datum en tyd van jou reis. U kan op die keuselys klik om die maand waarin u gereis het, te kies.
 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 8
  8
  Tipe meer aspekte van jou reis (opsioneel). U kan ander aspekte van u reis gradeer om reisigers te vertel wat u van elke aspek (waarde, netheid, diens, ens.) Gedink het. Doen dit deur op die kringe van elke opsie te kliek in die "Kan u ons meer vertel?" Afdeling (opsioneel).
 • Prent getiteld Skryf `n resensie op TripAdvisor Stap 9
  9
  Klik op "Submit review" wanneer jy klaar is. As jy jou resensie wil voorskou, kliek op "Voorbeeld jou resensie".
 • Onthou om die blokkie te keur wat bevestig dat jy verstaan ​​dat "TripAdvisor geen verdraagsaamheid vir vals menings het nie". Dit is baie belangrik, want as jy `n valse opinie ( `n mening oor `n plek wat jy nog nooit was of mening oor jou besoek aan `n sekere plek te lieg) kan kry in die moeilikheid te skryf.
 • Jy moet weet dat "jy moet" 13 of ouer wees om jou mening te publiseer. As jy nie `n rekening het nie, kan jy een skep deur op "Sluit aan" te klik en volg die stappe om een ​​te skep.

 • wenke

  • As jy `n mening oor `n hotel wil skryf, oorweeg dit om `n wenk te gee oor die goed en swak kamers. Voorbeelde van hierdie wenke is: "Die kamers op die tweede verdieping is stil" of "As jy goed wil slaap, moenie `n kamer op die eerste verdieping boeke nie." U kan hierdie wenke by u resensie byvoeg deur dit te skryf in die opsie `Voeg `n wenk vir reisigers om `n goeie kamer te kies` opsie.
  Deel op sosiale netwerke:

  Verwante
  Hoe om jou sosiale netwerke aan Elance te koppelHoe om jou sosiale netwerke aan Elance te koppel
  Hoe om gratis musiek met Jamendo af te laaiHoe om gratis musiek met Jamendo af te laai
  Hoe om `n valse mening op Amazon.com op te spoorHoe om `n valse mening op Amazon.com op te spoor
  Hoe om `n opmerking oor `n Yelp-besigheid te vind en te skryfHoe om `n opmerking oor `n Yelp-besigheid te vind en te skryf
  Hoe om `n nota op Facebook te skryfHoe om `n nota op Facebook te skryf
  Hoe om `n mening oor Amazon te skryfHoe om `n mening oor Amazon te skryf
  Hoe om `n resensie oor `n Yelp-besigheid te skryfHoe om `n resensie oor `n Yelp-besigheid te skryf
  Hoe om `n resensie op Google plekke te skryfHoe om `n resensie op Google plekke te skryf
  Hoe om `n resensie op Google te skryfHoe om `n resensie op Google te skryf
  Hoe om gebeure op Facebook te organiseerHoe om gebeure op Facebook te organiseer
  » » Hoe om `n resensie te skryf op TripAdvisor
  © 2022 dmylogi.com